Lesgeld 2017-2018

Het lesgeld 2017-2018 is vastgesleld op € 500,- per kind per jaar. 
Betaling van het lesgeld kan in zijn geheel of in maximaal 3 termijnen (1 september- 1 december, 1 maart) worden voldaan.

Betaalgegevens

Stichting Zenon, bankrekeningnummer:  IBAN: NL84 RABO 0334 9927 96    
BIC: RABONL2U o.v.v. naam kind(eren) en periode betaling

Wij vragen u het lesgeld tijdig over te maken!